Informacje

Katedra Fizykochemii i Technologii Polimerów (nazwa skrócona: Polymers) specjalizuje się w syntezie i charakterystce polimerów funkcjonalnych i specjalnego przeznaczenia (do celów biomedycznych i ochrony srodowiska) oraz polimerycznych katalizatorów. Katedra zajmuje sie również analizą czystości monomerów i struktur polimerów oraz identyfikacją materiałów polimerowych. Ponadto w laboratoriach Katedry wykonuje się takie badania jak termiczna analiza różnicowa (DSC), chronopotencjometria, cyklowoltamperometria, chronoamperometria, pomiary współczynników przenikalności gazów i par przez membrany, oznaczanie współczynników selektywnosci membran, pomiary przenikalności gazów i par przez powłoki ochronne z farb i lakierów, folii opakowaniowych itp. oraz pomiary kinetyki sorpcji par substancji lotnych.


Wojciech Domagała, Dawid Palutkiewicz, Diego Cortizo-Lacalle, Alexander Kanibolotsky, Peter John Skabara: Redox doping behaviour of poly(3,4-ethylenedithiothiophene) - the counterion effect, Optical Materials, 2011, 33, 1405-1409.

Przemysław Ledwoń , Wojciech Kuźnik , Mieczysław Łapkowski , Mariusz Majchrzak: Spectral, electrochemical and structural study of aryl derivatives of trans-stilbenes, New Journal of Chemistry, 2012, 36, 2347–2352.


Obszar nauk ścisłych -> Dziedzina nauk chemicznych -> chemia
Obszar nauk ścisłych -> Dziedzina nauk chemicznych -> technologia chemiczna